RE & PAESE WW2 ESERCITO TEDESCO WS051 MG42 PISTOLA SQUADRA MIB